Vodní / abrazivní
tryskání

Vodní / abrazivní tryskání Bodky

Vybavení

Tryskání abrazivní, abrazivní s vodou, vodní a bezprašné.

Tryskání je nejkvalitnější předúprava povrchu.

Při tryskání se za pomocí proudu vzduchu a abraziva zbavuje kovový nebo betonových povrch rzi, okují, nánosů nečistot a starých nátěrů před sanací nebo aplikací nátěrových hmot. Tryskání lze použít také v případech, kdy je požadovaná dokonale čistá struktura povrchu. Tryskání zlepšuje přilnavost ochranných nátěrů a zvyšuje jejich životnost. Při tryskání používáme různé vybavení v závislosti na požadované prašnosti celého procesu.

Abrazivní tryskání

Tento typ provádíme pomocí mobilní tryskací jednotky. Tryskání lze využít bez připojení elektrické energie a je možné čistit neomezeně velké dílce či objekty.

Abrazivní tryskání
TORBO tryskání

TORBO tryskání

Tryskání tímto přístrojem probíhá za vlhka a nahrazuje klasické pískování suchým abrazivem. Využíváme ho všude tam, kde je nutné snížit prašnost (snižují prašnost o 95%).

Bezprašné tryskání

Ideální metoda tryskání tam, kde se vyžaduje co nejmenší prašnost. Systém tryskání je navržen tak, aby použitá abraziva a odstraněné nečistoty neunikaly do okolí a abrazivní materiál je odsáván zpět skrze cyklonový odlučovač do zásobníku.

Bezprašné tryskání
Tryskání vysokotlakým vodním paprskem

Tryskání vysokotlakým vodním paprskem

Tento typ tryskání patří k nejefektivnějším metodám pro oblast sanací betonových konstrukcí a čištění povrchů. Naše zařízení dokáže pracovat s tlakem až 2800 bar při průtoku 26l/min.