Firemní údaje

JednatelJednatel

Obchodní a technické odděleníObchodní a technické oddělení

ProvozovnaProvozovna

Ficek CZ, s.r.o.
Nogova 319/28
719 00 Ostrava - Kunčice

Fakturační a korespondenční adresaFakturační a korespondenční adresa

Ficek CZ, s.r.o.
Bedřicha Nikodéma 4483/3
708 00 Ostrava - Poruba

Bankovní spojeníBankovní spojení

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 2205724319/0800 Konstantní symbol: 0308

IČ: 28618840
DIČ/VAT: CZ28618840 (Plátce DPH)

Firmu je možné dohledat pod spisovou značkou C 35029 u Krajského soudu v Ostravě,

Dátum zápisu: 18.03.2010